Waterbehandeling

Waterontharder

Een waterontharder voorkomt kalksteenvorming tijdens het opwarmen van (hard) leidingwater. Kalksteen is in de meeste gevallen de oorzaak van storingen aan verwarmingselementen, regelventielen en afsluiters. Tevens levert een waterontharder voordeel op in het verbruik van uw reinigingsproducten. Om deze redenen maakt de waterontharder onderdeel uit van de totale installatie.

Wij adviseren het gebruik van een waterontharder bij een warmwatertoestel, osmose-unit en/of reinigingsproducten.

Osmose-unit

Met gedemineraliseerd water wordt een vlekvrij naspoel resultaat bereikt. Een osmose-unit verzorgt de aanmaak van gedemineraliseerd water. Door middel van een membraan worden mineralen uit het (onthard) water gefilterd.

Omdat de aanmaak hiervan traag verloopt wordt het gedemineraliseerd water in een buffertank opgeslagen. Een evenredig deel afval water wordt door de osmose-unit geproduceerd. Het afvalwater met de overtollige mineralen voeren wij niet af naar het riool maar wordt door onze installatie hergebruikt als waswater zodoende voorkomt men kostbaar waterverlies.Hiervoor is de kwaliteit van het afvalwater meer dan toereikend.

Warmwatertoestellen

Voor de bereiding van warmwater kennen wij verschillende vormen. Afhankelijk van het warmwater verbruik adviseren wij u het meest rendabele verwarmingssysteem. Omdat het verbruikvan warmwater niet constant verloopt wordt het water in een geïsoleerde buffertank opgeslagen. Ook tijdens piekbelasting blijft dan de gewenste temperatuur van het warm tapwater gegarandeerd.

Olie- benzine afscheider en slipvangput

Om het openbare rioleringssysteem bescherming te bieden tegen stoffen als olie, benzine, vet en slib is het toepassen van afscheiders verplicht. De capaciteit van de afscheiders is afhankelijk van de hoeveelheid waterverbruik. Zowel een capaciteitsberekening als de levering van afscheiders kunnen wij voor u verzorgen.

Waterrecycling installatie

Met de volledig automatische recycling installatie van AC-Autocare wordt 90 procent van het waswater hergebruikt. Door een continue circulatie van het waswater wordt de kwaliteit van het hergebruikte water op conditie gehouden. De recycling installatie levert u een riante besparing op in het verbruik van leidingwater en maakt dat u millieubewust wast!!!